Mateřská škola hrou s krtkem ve čtyřech ročních obdobích

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové a lektoři

Vzdělávání hrou

Sportujeme i tvoříme

Poslední novinky na nástěnce

Plán akcí na měsíc březen a duben 2024

4.3. 2024 návštěva zubní hygienistky s programem ,,Zdravé zoubky“

5.3. 2024 proběhne v naší MŠ muzikoterapeutický workshop pro děti ,,O kouzelné louce“ s lektorem panem Zdeňkem Hladíkem.

15.3. 2024 pojedeme s dětmi do Kolínského muzea, kde nám nabídnou program ,, Proměny jara“

21.3. 2024 jedeme na celodenní školní výlet do Poděbrad, kde navštívíme Handicap centrum Srdce a Ekocentrum Huslík.

19.4. 2024 slavnostně ostužkujeme naše budoucí školáky

Plán akcí na měsíc leden a únor 2024

Od 9. 1. 2024 budeme pravidelně (každé úterý) jezdit bruslit na zimní stadion v Kolíně. Kurz by měl být ukončen 13.2. 2024.

18. 1. 2024 se zúčastníme Kozlíkovi olympiády mateřských školek na ledě.

23.1. 2024 proběhne od 16hod. třídní schůzka, kde bude představena ZŠ Žehuň.

29.1. 2024 proběhne vyšetření očí – Prima Vizus, o.p.s.

17.2. 2024 od 15hod. se uskuteční masopustní karneval v multifunkčním domě Ohaře (ve spolupráci s obcí Ohaře)

Upřesnění datumů akcí

9.10. 2023 pondělí v 8:30 hod. dentální hygiena dětí program ,, Zdravé zoubky´´

10.10. 2023 úterý od 16:00 hodin proběhne podzimní dílnička s rodiči

21.10. 2023 sobota v 17: 00 hodin v Ohařích se uskuteční lampionový průvod s broučky

2.12. 2023 sobota v 17:00 hodin rozsvítíme vánoční strom v Ohařích

6.12. 2023 středa celodenní školní výlet Hrádek u Nechanic ,,Vánoce na hrádku´´

Školní rok s krtečkem a kamarády

V naší mateřské škole vycházíme ze života dětí, z prostředí, kde a s kým vyrůstají. V integrovaných blocích se odvíjí celý školní rok ve všech ročních obdobích a s mini spojené tradiční svátky a zvyky. Spolu s učitelkami provází tento vzdělávací program krtek a jeho kamarádi.

Vzdělávání

Čtení a psaní

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Na začátku školního roku si každé dítě přinese z domova knihu, z které během roku předčítáme.

w

Logopedická prevence

Pro učitele v mateřské škole je hlavní úkolem v maximální možné míře rozvíjet  u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Po domluvě s rodiči provádí vyškolená učitelka  individuální logopedické chvilky.

Environmentální program

U dětí je rozvíjeno estetické vnímání přírody a citlivého vztahu k ní. Vše je podpořeno projektovými činnostmi, jako je např. třídění odpadu, založení ekokoutků (akvárium s Betou bojovnicí, terárium s africkými šneky a lupenitkami).

Hravá angličtina

Angličtina je od roce 2014 součástí vzdělávacího programu MŠ, probíhá v dopoledních hodinách v pátek. Je vedena certifikovanou lektorkou s účastí pedagoga.

Keramika

Keramiku zařazujeme celoročně do programu MŠ pro všechny věkové kategorie dětí ve spolupráci s rodiči. Naše škola vlastní keramickou pec.

Veselé pískání, zdravé dýchání

Hra na zobcovou flétnu a dechová cvičení upevňují v dětech správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Hra na zobcovou flétnu probírá j1x týdně pod vedením paní učitelky.

Jóga

Hlavní principem jógy, která se v naší MŠ cvičí 1x týdně je nesoutěžení. Jóga pro děti je hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Cvičení je pestré a vhodné pro všechny děti.