Mateřská škola hrou s krtkem ve čtyřech ročních obdobích

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové a lektoři

Vzdělávání hrou

Sportujeme i tvoříme

Poslední novinky na nástěnce

Poděkování

Děkujeme panu Josefovi Kolínskému

za dlouhodobou výpomoc a spolupráci s naší MŠ.

Poděkování rodičům budoucích školáčků a společnosti KOPOS Kolín a.s.

Rádi bychom touto cestou poděkovali rodičům budoucích školáčků, kteří odcházejí do ZŠ a společnosti KOPOS Kolín a.s., za finanční dar, který nám umožnil pořídit balanční pomůcky Bobles, jež posilují svaly celého těla, aktivně rozvíjí rovnováhu a stabilitu dětí.

Tyto pomůcky jsou velmi finančně náročné a díky těmto darům, bylo možné je do MŠ pořídit. Tím jsme se zařadili mezi hrstku školek, které tyto velmi efektivní prvky mají.

Pokud chcete vědět více o těchto prvcích, podívejte se na:

bObles

Plán akcí na měsíc květen a červen 2024

11.5. 2024 od 14hod – Máje – zahájení u kostela v Ohařích

15.5. 2024 Divadlo Šapito- pohádka Kocour v botách

22.5. 2024 výchovný koncert v ZUŠ Kolín- odjezd linkovým autobusem v 9.49hod., plánovaný návrat v 13.23 hod.

6.6. 2024 od 16hod. třídní schůzka pro nově přijaté děti na školní rok 2024-2025

7.6. 2024 stěhování MŠ do multifunkčního domu v Ohařích z důvodu rekonstrukce školní kuchyně

Školní rok s krtečkem a kamarády

V naší mateřské škole vycházíme ze života dětí, z prostředí, kde a s kým vyrůstají. V integrovaných blocích se odvíjí celý školní rok ve všech ročních obdobích a s mini spojené tradiční svátky a zvyky. Spolu s učitelkami provází tento vzdělávací program krtek a jeho kamarádi.

Vzdělávání

Čtení a psaní

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Na začátku školního roku si každé dítě přinese z domova knihu, z které během roku předčítáme.

w

Logopedická prevence

Pro učitele v mateřské škole je hlavní úkolem v maximální možné míře rozvíjet  u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Po domluvě s rodiči provádí vyškolená učitelka  individuální logopedické chvilky.

Environmentální program

U dětí je rozvíjeno estetické vnímání přírody a citlivého vztahu k ní. Vše je podpořeno projektovými činnostmi, jako je např. třídění odpadu, založení ekokoutků (akvárium s Betou bojovnicí, terárium s africkými šneky a lupenitkami).

Hravá angličtina

Angličtina je od roce 2014 součástí vzdělávacího programu MŠ, probíhá v dopoledních hodinách v pátek. Je vedena certifikovanou lektorkou s účastí pedagoga.

Keramika

Keramiku zařazujeme celoročně do programu MŠ pro všechny věkové kategorie dětí ve spolupráci s rodiči. Naše škola vlastní keramickou pec.

Veselé pískání, zdravé dýchání

Hra na zobcovou flétnu a dechová cvičení upevňují v dětech správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Hra na zobcovou flétnu probírá j1x týdně pod vedením paní učitelky.

Jóga

Hlavní principem jógy, která se v naší MŠ cvičí 1x týdně je nesoutěžení. Jóga pro děti je hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Cvičení je pestré a vhodné pro všechny děti.