Mateřská škola hrou s krtkem ve čtyřech ročních obdobích

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové a lektoři

Vzdělávání hrou

Sportujeme i tvoříme

Poslední novinky na nástěnce

Upřesnění datumů akcí

9.10. 2023 pondělí v 8:30 hod. dentální hygiena dětí program ,, Zdravé zoubky´´

10.10. 2023 úterý od 16:00 hodin proběhne podzimní dílnička s rodiči

21.10. 2023 sobota v 17: 00 hodin v Ohařích se uskuteční lampionový průvod s broučky

2.12. 2023 sobota v 17:00 hodin rozsvítíme vánoční strom v Ohařích

6.12. 2023 středa celodenní školní výlet Hrádek u Nechanic ,,Vánoce na hrádku´´

Školní výlet ZOO Chleby

Dne 3.10. 2023 jedeme na celodenní školní výlet do ZOO Chleby. S sebou batoh , pláštěnku, pití na celý den ( láhev se šroubovacím uzávěrem), vhodné oblečení vzhledem k počasí, jídlo na celý den. Odjezd od MŠ v 8:30 hodin. Sraz v MŠ do 8:00 hodin. Předpokládaný návrat mezi 14:00 – 15:00 hodinou.

Plánované akce

Plánované akce:

26.9. divadlo Šapito- pohádky

3.10 výlet ZOO Chleby

  • Dentální hygiena- datum upřesníme
  • Listopad bruslení

11.10. v 9.30 balanční pohybový program

  • Podzimní dílnička s rodiči (datum upřesníme)

20.10. Lampionový průvod

19.12 Jak se narodila koleda od 9 hod.

  • rozsvěcení vánočního stromu Ohaře – předpokládaný datum 2.12.2023
  • Mikulášská Němčice

Školní rok s krtečkem a kamarády

V naší mateřské škole vycházíme ze života dětí, z prostředí, kde a s kým vyrůstají. V integrovaných blocích se odvíjí celý školní rok ve všech ročních obdobích a s mini spojené tradiční svátky a zvyky. Spolu s učitelkami provází tento vzdělávací program krtek a jeho kamarádi.

Vzdělávání

Čtení a psaní

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Na začátku školního roku si každé dítě přinese z domova knihu, z které během roku předčítáme.

w

Logopedická prevence

Pro učitele v mateřské škole je hlavní úkolem v maximální možné míře rozvíjet  u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Po domluvě s rodiči provádí vyškolená učitelka  individuální logopedické chvilky.

Environmentální program

U dětí je rozvíjeno estetické vnímání přírody a citlivého vztahu k ní. Vše je podpořeno projektovými činnostmi, jako je např. třídění odpadu, založení ekokoutků (akvárium s Betou bojovnicí, terárium s africkými šneky a lupenitkami).

Hravá angličtina

Angličtina je od roce 2014 součástí vzdělávacího programu MŠ, probíhá v dopoledních hodinách v pátek. Je vedena certifikovanou lektorkou s účastí pedagoga.

Keramika

Keramiku zařazujeme celoročně do programu MŠ pro všechny věkové kategorie dětí ve spolupráci s rodiči. Naše škola vlastní keramickou pec.

Veselé pískání, zdravé dýchání

Hra na zobcovou flétnu a dechová cvičení upevňují v dětech správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Hra na zobcovou flétnu probírá j1x týdně pod vedením paní učitelky.

Jóga

Hlavní principem jógy, která se v naší MŠ cvičí 1x týdně je nesoutěžení. Jóga pro děti je hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Cvičení je pestré a vhodné pro všechny děti.