Mateřská škola hrou s krtkem ve čtyřech ročních obdobích

Do naší školky se děti těší. Hravá atmosféra, krásné prostředí a moderní výukové aktivity zaručí, že vaše děti u nás budou spokojené.

Zkušení pedagogové a lektoři

Vzdělávání hrou

Sportujeme i tvoříme

Poslední novinky na nástěnce

Plánované akce

Plánované akce:

26.9. divadlo Šapito- pohádky

3.10 výlet ZOO Chleby

  • Dentální hygiena- datum upřesníme
  • Listopad bruslení

11.10. v 9.30 balanční pohybový program

  • Podzimní dílnička s rodiči (datum upřesníme)

20.10. Lampionový průvod

19.12 Jak se narodila koleda od 9 hod.

  • rozsvěcení vánočního stromu Ohaře – předpokládaný datum 2.12.2023
  • Mikulášská Němčice

Celodenní výlet 14.6.2023 (středa) Ostrá Botanicus

Sraz v 7:15 v MŠ

Odjezd na výlet v 7:30

S sebou bat oh, pláštěnka (uložená v batohu), lahev na pití se šroubovacím uzávěrem, vhodné oblečení dle aktuálního počasí, svačina na celý den

Vybíráme hotovost předem : vstupné děti 60,-, oběd zajištěn 70,-, 2x řemesla 80,-

Na nástěnce ve školce je formulář, kam se mohou rodiče se sourozenci přihlásit na tento výlet. Vstupné dospělý 150,- si hradí sám za sebe a zároveň i za sourozence nezapsaného do MŠ.

Autobus hradí MŠ

Společné focení

Dne 8. 6. 2023 od 8 hodin proběhne na školní zahradě společné focení.

Školní rok s krtečkem a kamarády

V naší mateřské škole vycházíme ze života dětí, z prostředí, kde a s kým vyrůstají. V integrovaných blocích se odvíjí celý školní rok ve všech ročních obdobích a s mini spojené tradiční svátky a zvyky. Spolu s učitelkami provází tento vzdělávací program krtek a jeho kamarádi.

Vzdělávání

Čtení a psaní

Jsme zapojeni do projektu Celé Česko čte dětem. Na začátku školního roku si každé dítě přinese z domova knihu, z které během roku předčítáme.

w

Logopedická prevence

Pro učitele v mateřské škole je hlavní úkolem v maximální možné míře rozvíjet  u dětí obsahovou stránku řeči a spontánní řečový projev. Po domluvě s rodiči provádí vyškolená učitelka  individuální logopedické chvilky.

Environmentální program

U dětí je rozvíjeno estetické vnímání přírody a citlivého vztahu k ní. Vše je podpořeno projektovými činnostmi, jako je např. třídění odpadu, založení ekokoutků (akvárium s Betou bojovnicí, terárium s africkými šneky a lupenitkami).

Hravá angličtina

Angličtina je od roce 2014 součástí vzdělávacího programu MŠ, probíhá v dopoledních hodinách v pátek. Je vedena certifikovanou lektorkou s účastí pedagoga.

Keramika

Keramiku zařazujeme celoročně do programu MŠ pro všechny věkové kategorie dětí ve spolupráci s rodiči. Naše škola vlastní keramickou pec.

Veselé pískání, zdravé dýchání

Hra na zobcovou flétnu a dechová cvičení upevňují v dětech správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Hra na zobcovou flétnu probírá j1x týdně pod vedením paní učitelky.

Jóga

Hlavní principem jógy, která se v naší MŠ cvičí 1x týdně je nesoutěžení. Jóga pro děti je hravá, lehká, zábavná, rytmická a vtipná. Cvičení je pestré a vhodné pro všechny děti.