Kontakt

Mateřská škola Ohaře, okres Kolín
Ohaře 119, 281 30 Ohaře

+420 774 413 882
+420 777 828 119

msohare@email.cz

Facebook

Příspěvková organizace – Mateřská škola Ohaře

Zřizovatel – obec Ohaře, okres Kolín

Statutární orgán – ředitelka mateřské školy Pavla Staňková

Právní forma – od 1. 1. 2003 je škola právním subjektem- příspěvkovou organizací zřízenou usnesením Zastupitelstva obce Ohaře.

Mateřská škola Ohaře je zařazena do sítě škol od 1. 1. 2003 rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje, č. j.: OŠMS/7175/2003/WE ze dne 2. 4. 2003.

Mateřská škola Ohaře organizuje předškolní vzdělávání.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Mgr. Ondřej Smoček

tel: 734 433 276, email: starosta@zaborinadlabem.cz