4.3. 2024 návštěva zubní hygienistky s programem ,,Zdravé zoubky“

5.3. 2024 proběhne v naší MŠ muzikoterapeutický workshop pro děti ,,O kouzelné louce“ s lektorem panem Zdeňkem Hladíkem.

15.3. 2024 pojedeme s dětmi do Kolínského muzea, kde nám nabídnou program ,, Proměny jara“

21.3. 2024 jedeme na celodenní školní výlet do Poděbrad, kde navštívíme Handicap centrum Srdce a Ekocentrum Huslík.

19.4. 2024 slavnostně ostužkujeme naše budoucí školáky