Děkujeme panu Josefovi Kolínskému

za dlouhodobou výpomoc a spolupráci s naší MŠ.